Skrifterna online dating Hook up chat porn

Rated 3.85/5 based on 712 customer reviews

en förkunnare av Koranens budskap och en mirakelgörare.

Jesus kallas också för "Messias", men islam lär inte ut att han var gudomlig.

Jesus är kristendomens centralgestalt och ses där som Guds son och den utlovade Messias (på grekiska Kristus).

För de flesta kristna är Jesus även Gud (se treenighetsläran).

Utifrån textkritisk analys av källorna är den etablerade uppfattningen bland nutida forskare att den historiske Jesus sannolikt existerade, i sin livstid vann många judar och andra till sin lära, blev korsfäst av Pontius Pilatus (oavsett orsak) och gav upphov till kristendomen (avsiktligt eller oavsiktligt). Kr., enligt Bibeln i Betlehem, vuxit upp i Nasaret i Galileen utbildats av sin far till timmerman (eventuellt snickare eller möbel- och husbyggare i både sten och trä), sedan slutet av tonåren flyttat till den större staden Kapernaum i Galileen. En utbredd men numera ifrågasatt hypotes är att man valde 25 december till hans födelsedag eftersom den sammanföll med den romerska solgudens (Sol Invictus) festival.I samband med födelsen uppenbarade sig en grupp änglar för några herdar i närheten.Enligt Matteus evangelium fick den unga familjen en tid senare besök av stjärntydare (de tre vise männen) som kommit österifrån med guld, rökelse och myrra som gåvor.Enligt en hypotes så har Matteus- och Lukasevangeliet en gemensam källa, kallad Q-källan, som kan vara författad på 40- eller 50-talet e. Även icke-kristna tidiga källor åberopas, främst fragment av den judiske historikern Josefus (37 – cirka 100 e. Nedanstående avsnitt redogör för Jesu liv och Jesu budskap såsom det skildras i Nya Testamentet, samt uppskattningar om tidpunkter för händelser i hans liv enligt etablerad bibelforskning. Firandet av vintersolståndet på eller omkring den 25 december var däremot väletablerat i Romarriket.Alternativa uppfattningar i frågan om Jesus existerat som historisk person diskuteras i Jesu historicitet. Lukasevangeliet berättar hur ängeln Gabriel besökte en ung israelitisk kvinna vid namn Maria (Maryam) i Nasaret och förkunnar att hon skulle föda "den Högstes son" (alltså Guds son), genom befruktning av den Helige Ande, alltså jungfrufödelse.

Leave a Reply